Wymiana urządzeń grzewczych - są listy zakwalifikowanych

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.

W wyznaczonym czasie złożone zostały 343 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie w Wodzisławiu Śląskim.