Wymiana polsko-czeska w ramach projektu

Kolejne działania wodzisławskiej placówki w ramach projektu „Nowoczesne technologie bez granic”. Po trzech tygodniach od wizyty wodzisławian w Czechach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Košaře w Ostrawie złożyli rewizytę.

24 listopada br. w Oświatowym Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śląskim odbyła się rewizyta czeskich uczniów. Po krótkim powitaniu dzieci zostały podzielone na dwie mniejsze grupy polsko-czeskie. W ramach kluczowych działań projektu dzieci wykonały makiety połączonych miast - Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy - z przygotowanych wcześniej modeli budowli, które charakterystyczne są dla każdego z miast. Następnie uczniowie zbudowali roboty z klocków LEGO oraz zaprogramowali je w taki sposób, aby imitowały zwiedzających miasto turystów. Równocześnie odbyło się programowanie ozobotów - KOEL, które "zwiedzały" zbudowane wcześniej przez dzieci miasto. Podsumowaniem wydarzenia było nakręcenie przez uczniów filmów smartfonami, wykonanie zdjęć oraz przygotowanie materiału z przeprowadzonych warsztatów.

W ramach projektu odbędą się jeszcze inne działania. Po przerwie zimowej planowane są dwie wymiany polsko-czeskie:

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim zintegrują się z grupą uczniów ze szkoły Krestova w Ostrawie. W Wodzisławiu dzieci odwiedzą stację radiową, gdzie dowiedzą się, m.in. o tworzeniu treści medialnych i wezmą udział w transmisji na żywo. W trakcie wizyty w Ostrawie uczniowie wybiorą się na wspólną wycieczce na zaplecze czeskiej telewizji. Dowiedzą się wszystkiego o tworzeniu gazet oraz nauczą się podstaw dziennikarstwa podczas pisania artykułu do gazety,

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 spotkają się z rówieśnikami ostrawskiej szkoły podstawowej (ZŠ Březinova). W Wodzisławiu Śląskim dzieci wezmą udział w kursach robienia zdjęć (w studio, fotografii portretowej). Natomiast w Ostrawie nauczą się jak pracować ze zdjęciami i technologią obróbki zdjęć.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.