UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Dolinnej

Ulica Dolinna w Wodzisławiu Śląskim zostanie przebudowana. Poznaliśmy wykonawcę tego zadania. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wybrano wykonawcę

Najkorzystniejszą spośród 5 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ulicy Dolinnej złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Cena oferty to 538 897,80 zł brutto.

Inwestycja przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawy estetyki.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

  • robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  • podbudowy,
  • nawierzchni,
  • robót wykończeniowych,
  • oznakowania,
  • elementów ulic,
  • elementów BRD.