Wykład prof. Wiesława Grebskiego

W najbliższą niedzielę, tj. 12 maja w filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej odbędzie się wykład profesora Wiesława Grebskiego, który przez 34 lata był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w USA w Pennsylvania State University w Hazleton.

Profesor Wiesław Grebski ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn. Uzyskał tytuł licencjata i magistra inżynierii mechanicznej, a następnie doktora nauk technicznych. W latach 1974-1980 pracował na tej uczelni jako asystent i adiunkt.

Po wyjeździe do USA przez 35 lat pracował na Pennsylvania State University. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego inżynierii. Był koordynatorem programu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria ze specjalnością w dziedzinie energii alternatywnej i wytwarzania energii. Był inicjatorem powołania nowego kierunku studiów inżynierskich poświęconych energii odnawialnej. Program kierunku realizowany jest wyłącznie na jego uczelni.

Był autorem wielu niekonwencjonalnych form nauki i pracy ze studentami. Jeździł po kampusie samochodem słonecznym, ponadto zainstalował tam turbinę wiatrową i panele słoneczne. Zdobył nagrodę Miltona S. Eisenhowera - jedno z najwyższych wyróżnień Uczelni, a także 11 innych nagród w zakresie nauczania i doradztwa zawodowego. Aby zainteresować młodych ludzi inżynierią, uczył również licealistów. Z jedną ze swoich klas zbudował samolot.

Profesor Wiesław Grebski wystąpi z dwoma wykładami. O godz. 10:00 spotka się ze studentami AHE, zaś o godz. 15:00 ze słuchaczami Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład o godz. 15:00 ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda chętna osoba. Spotkanie z byłym pracownikiem Pennsylvania State University w Hazleton odbędzie się w budynku wodzisławskiej filii AHE, znajdującym się przy ul. 1 Maja 23b.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.