Wygrana Stowarzyszenia Przy Dziupli

Stowarzyszenie Przy Dziupli wygrało główną nagrodę w programie „Decydujesz, pomagamy”. Na realizację zwycięskiego projektu pt. "Pływaj z nami" stowarzyszenie otrzyma 5000 zł.

Celem zwycięskiego projektu jest m.in. rozwój psychoruchowy, profilaktyka i korygoawnie wad podstawy, zapobieganie obniżaniu się wydolności fizycznej dzieci i młodzieży przez pływanie.

Kontakt z wodą pozwoli podopiecznym Stowarzyszenia Przy Dziupli na oswojenie się ze środowiskiem wodnym, na naukę pływania różnymi stylami oraz na harmonijny rozwój ruchowy. Zajęcia bez wątpienia wpłyną pozytywnie na rozwój integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z innymi osobami.

"Decydujesz, pomagamy" to inicjatywa zorganizowana przez sieć hipermarketów Tesco. Powstała w 2016 r., a jej celem jest wsparcie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności poprzez przyznanie grantów 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł.