Wydział Edukacji

Strategia rozwoju oświaty

Strategia rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026. Dokument określa kierunki i cele edukacyjne, które są ważne dla całej wodzisławskiej społeczności.