UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wycieczka do Budisova nad Budisovkou - zapisz się

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wycieczce do Budisova nad Budisovkou 30 września (wyjazd o godz. 11:20, okolice stadionu MOSiR w Wodzisławiu Śląskim) organizowanej w ramach projektu „Silesianka - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyjazd nie jest ograniczony tylko do seniorów. W ramach wyjazdu będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję odwiedzić jako pierwsi nowo wybudowaną wieżę widokową w Budisovie nad Budisovkou. Transport oraz poczęstunek będą bezpłatne. Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.

O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie. W przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo będzie przypadać mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego. Wydrukowane formularze można pobrać również w Biurze Obsługi Klienta. Wypełniony i podpisany formularz należy składać w dniach 13 września (poniedziałek) od godz. 7:30 do 24 września (piątek) do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4b. Jeżeli do 24 września nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.

W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych (tel. 32 45 90 540).

Organizator wyjazdu, miasto Wodzisław Śląski nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się uczestników projektu do aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas wydarzenia.

Aktualne informacje odnośnie do podróżowania:

Wjazd do Czech oraz przebywanie na terytorium Czech: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania [otwiera się w nowym oknie]

Wjazd do Polski z Czech: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen [otwiera się w nowym oknie]

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie [otwiera się w nowym oknie]

Harmonogram wydarzenia [otwiera się w nowym oknie]