Wspieranie kultury fizycznej - rozstrzygnięcie konkursu

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK” i Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” zajmą się realizacją zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK” (tytuł zadania publicznego: "To tylko sport") wyniesie 30 239 zł, natomiast dla Klubu Sportów Walki „BOXING ODRA” (tytuł zadania publicznego: "VIII Międzynarodowy Turniej Bokserski „Boxing Day” o puchar Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego") - 20 105 zł.

Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Mieczysław Kieca [otwiera się w nowym oknie].