Wsparcie dla inwestora

Wodzisław Śląski to miasto otwarte na biznes. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie i utrzymywanie pozytywnego klimatu do inwestowania. Dzięki takiemu nastawieniu udało się już osiągnąć sukces w wielu obszarach.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną propozycją nieruchomości dostępnych w naszym mieście.
Jednocześnie zachęcamy do kontaktu pod numerami podanymi w prezentacjach.

Biuro obsługi inwestora i przedsiębiorcy

Do głównych zadań biura należy m.in.:

 • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta;
 • asystowanie inwestorowi we wszystkich procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu;
 • zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej i otoczenia gospodarczo - prawnego inwestycji;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorcy
  i inwestora;
 • zapewnienie opieki proinwestycyjnej dla firm;
 • udzielanie informacji o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Miasto Wodzisław Śląski;
 • koordynacja procesu skorzystania przez przedsiębiorców z lokali biurowych będących w zasobie Miasta Wodzisławia Śląskiego
  na preferencyjnych warunkach - tzw. „Lokale na Start”;
 • nadzorowanie komunikacji z biznesem poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook „Wodzisław Śląski dla biznesu" - #biznesSWD [otwiera się w nowym oknie].

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Mateusz Jamioła
tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl

Klaudia Więcek
tel. 32 45 90 479, 509 271 989
e-mail: k.wiecek@wodzislaw-slaski.pl

 

Przedsiębiorcy w Wodzisławiu Śląskim mają możliwość skorzystania z szeregu zachęt inwestycyjnych i ulg.

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis obejmują:

 • Nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
 • Nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.


Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres 6 lat bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Załączniki:

"Uchwała nr XXVIII/246/20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców" [otwiera się w nowym oknie].

"Uchwała nr XXXV/330/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego." {otwiera się w nowym oknie].

Uchwała nr XXXV/330/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - załącznik nr 1.

Uchwała nr XXXV/330/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - załącznik nr 2.

Uchwała nr XXXV/330/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - załącznik nr 3.

Uchwała nr XXXV/330/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - załącznik nr 4.

 

Zachęty w postaci niskich stawek podatkowych od środków transportowych na 2021 rok.

"Uchwała nr XXVI/224/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok" [otwiera się w nowym oknie].

 

2. Lokale na start
To miejski program dotyczący lokali użytkowych znajdujących się w zasobach miasta, które są udostępnianie na preferenyjnych warunkach mikro- i małym przedsiębiorstwom. Z programu skorzystać mogą:

 • rozpoczynający działalność gospodarczą;
 • mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata.


Informacje szczegółowe  https://wodzislaw-slaski.pl/skorzystaj-z-lokali-na-start

 

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości
https://www.facebook.com/biznesswd/
 
Rada Gospodarcza "Biznes in Wodzisław"

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
ul. Targowa 5 Wodzisław Śląski
tel.: 533 367 799
www.ig.wodzislaw.pl
 
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
ul. Zamkowa 5 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 49 85
www.cech.wodzislaw.pl
 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42 Katowice
www.ksse.com.pl
 
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
www.invest-in-silesia.pl
 
Fundusz Górnośląski S.A
www.fgsa.pl
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15 Katowice
tel.: 32 35 111 80
www.rig.katowice.pl
 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50 Warszawa
tel.: 22 334 99 55
www.paih.gov.pl
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.gov.pl/web/ncbr
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a Warszawa
Tel.: 22 45 90 800
www.nfosigw.gov.pl
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, Rybnik
tel.: 32 431 50 25, 32 423 70 32
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
Dąbrowskiego 23 Katowice
tel.: 32 77 40 172
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Punkt Kontaktowy ŚCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101 Chorzów
tel.: 32 743 91 71, 32 743 91 77
www.scp-slask.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Michalskiego 12 Wodzisław Śląski
tel.: 32 459 29 80
www.wodzislawslaski.praca.gov.pl
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


Instytucje te najczęściej oferują:

 • Usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),

 • usługi doradcze dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych,

 • szeroki zakres usług szkoleniowych.

 

Obecność w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) gwarantuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z dodatkowych ulg podatkowych związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem pracowników.
Trzeba zaznaczyć, że KSSE jest jedną z najprężniej działających stref ekonomicznych w Polsce. Co więcej przez FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015 – 2017. To wyróżnienie koresponduje w raportem „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski", przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie województwo śląskie uznano za najbardziej atrakcyjny inwestycyjnie region Polski.
Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw a ich łączne nakłady inwestycyjne sięgają około  31 mld złotych.

Zwolnienie podatkowe w KSSE w oparciu o koszty inwestycyjne:

 • W przypadku dużych przedsiębiorstw kwota ulgi podatkowej może maksymalnie wynieść 25 % poniesionych kosztów inwestycyjnych.
 • Średnie przedsiębiorstwa – 35 %
 • Małe przedsiębiorstwa – 45 %

Decyzja o ulgach podatkowych w podatku dochodowym wydawana jest na okres nawet 15 lat.

Zwolnienie podatkowe wynikające z utworzenia nowych miejsc pracy:
W sumie kwota ulgi podatkowej dla dużych przedsiębiorstw może wynieść aż 25 % dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie. Dla średnich i małych przedsiębiorstw ta granica jest podniesiona o odpowiednio 10 % i 20 %.