WORiT zaprasza do udziału w Programie Zdrowotnym

Budynek WORiT-u znajduje się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2017 realizuje program zdrowotny z zakresu rehabilitacji i terapii.

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu finansowane są przez miasta Wodzisław Śląski, Rydułtowy i Radlin oraz gminę Gorzyce.

Adresatami programów są zamieszkałe na terenie ww. miast i gminy dzieci, u których występują zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu. Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Program realizowany jest w formie:

  • Grupowych Zajęć Korekcyjnych - obejmuje kompleksowe i zespołowe działanie, poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które mają przywrócić dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat pełną lub możliwie maksymalną sprawność fizyczną. W ramach planowanych działań przewidziane są zajęcia grupowe, w czasie których dzieci będą korzystały z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy,
  • Wczesnej Interwencji - obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, w wieku 0-7 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Osoby zainteresowane WORiT prosi o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 52  671, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej (kliknij tutaj) miejskiej jednostki oraz jej fanpage'a w portalu Facebook (kliknij tutaj).

źródło: WORiT