UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wolontariusz Roku 2021. Zgłoś swojego kandydata

Wolontariusz Roku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poszukiwany. Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Kogo można zgłosić do konkursu?

Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny,

  • grupy wolontariackie (w tym szkolne koła wolontariuszy),

  • wolontariat pracowniczy.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swoich faworytów, należy wypełnić formularz zawierający dane wolontariusza lub grupy wolontariuszy, a także osoby lub organizacji, która dokonuje nominacji. Drugą część wniosku wypełnia sam wolontariusz – powinien dołączyć pięć zdań dotyczących skojarzeń z pomaganiem, opisać swoją działalność oraz dodać zdjęcia lub film.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail wolontariat@cris.org.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (ul. Rudzka 13C, Rybnik). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. (wtorek). Na początku grudnia Kapituła Konkursowa dokona wyboru laureatów.

Gala Wolontariusz Roku 2021

Odbędzie się 9 grudnia br. w Domu Kultury Chwałowice (ul. 1 Maja 91B, Rybnik Chwałowice).

Przed ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się debata dotycząca kondycji wolontariatu w regionie. Ta część wydarzenia organizowane jest w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 „Korpus Solidarności”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z uwagi na hybrydowy charakter Gali, zarówno debatę, jak i przemówienia zwycięzców będzie można obejrzeć na dwa sposoby - na żywo oraz dzięki streamingowi na żywo na Facebook’u Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS [otwiera się w nowym oknie].

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie OLIGOS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

źródło: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku