UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wolontariusz Roku 2020. Zgłoś swojego faworyta

Do 27 listopada 2020 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu Wolontariusz Roku 2020 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Cel konkursu 

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Kogo można zgłosić do konkursu?

Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • grupy wolontariackie (w tym szkolne koła wolontariuszy);
  • wolontariat pracowniczy.

Główną nagrodą w konkursie jest tytuł „Wolontariusz roku 2020 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami/filmikiem należy przesłać na adres e-mailowy:  wolontariat@cris.org.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (ul. Rudzka 13C, Rybnik). Zgłoszenia przyjmowane są do 27 listopada 2020 r. (poniedziałek). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wydarzenia on-line, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie OLIGOS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

źródło: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku