Wolne miejsca w WORiT

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, komórce organizacyjnej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, są aktualnie wolne miejsca. ORW umożliwia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego.

Podopieczni ORW to osoby w wieku od 3 do 24 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek zapewnia im opiekę lekarza rehabilitacji medycznej oraz systematyczną rehabilitację.

WORiT, będący jedną z Jednostek Organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, zaprasza zainteresowanych do kontaktu telefonicznego (32 455 26 71).