Wodzisławskich przedszkolaków odwiedzili rówieśnicy z Czech

Za nami ostatnie działanie kluczowe projektu „Przedszkola bez granic” realizowanego dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. W ramach działania, 9 czerwca czeskie dzieci złożyły rewizytę u swoich polskich rówieśników.

 

Do godzin okołopołudniowych dzieci wraz z dorosłymi zostały przyporządkowane do wodzisławskich przedszkoli biorących udział w projekcie (Publiczne Przedszkola nr 2, 9, 16 i 19), gdzie miały kolejną okazję do poznania bezpośredniego środowiska zabawy i nauki rówieśników z Polski.

Dzięki wymianie utrwaliły się więzi pomiędzy czeskimi i polskimi dziećmi. Pedagodzy poznali odmienne metody wychowawcze. Po poczęstunku przewidziano wycieczkę do Miasteczka Twinpigs w Żorach, gdzie młodzi uczestnicy spędzili wspólny czas przy grach i zabawach.

W działaniu kluczowym projektu wzięło udział w sumie 200 osób, w tym 160 dzieci i 40 opiekunów.

źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych