UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wodzisławski sztab kryzysowy obraduje on-line

W wodzisławskim magistracie od 12 marca zwoływane są systematyczne zebrania miejskiego sztabu kryzysowego. W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, wodzisławski sztab obraduje on-line.

Tematem spotkań sztabu kryzysowego jest przedstawianie obecnej sytuacji epidemicznej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym mieście. Zadaniem sztabu jest reagowanie na bieżące komunikaty i problemy wynikające z koronawirusa, monitorowanie sytuacji w mieście oraz podejmowanie natychmiastowych działań w celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w Wodzisławiu Śląskim.