Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży (WORiT) jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który udziela świadczenia zdrowotne pacjentom od 0 do 25 roku życia z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.

Dane teleadresowe:

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kardynała Wyszyńskiego 20

tel.:32 455 26 71 - Sektetariat Dyrektora WORiT
        32 455 26 42, 455 26 66 - Sekretariat Medyczny, Rejestracja, Działy
        32 455 26 71 - fax
e-mail: worit@wp.pl
strona internetowa: www.worit.pl