Wodzisławianom zostaną doręczone decyzje podatkowe

Od 10 lutego br. Wodzisławianom będą doręczane do domów decyzje podatkowe na 2022 rok. W tym roku dostarczonych zostanie blisko 15 tysięcy decyzji.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego. W tym roku 13 gońców doręczy  mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego blisko 15 tysięcy decyzji.

Akcja rozpocznie się 10 lutego i potrwa do 15 marca br. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Każdy doręczyciel posiada identyfikator uprawniający go do doręczenia decyzji. Należy pamiętać, że doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.

Jak otrzymywać decyzje elektronicznie?

Jeśli od przyszłego roku podatnik chciałby zamienić papierową formę otrzymywania decyzji podatkowych na elektroniczną, należy złożyć wniosek o doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP oraz wskazać adres elektroniczny. Konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie [otwiera się w nowym oknie].

W każdej chwili podatnik ma prawo do rezygnacji z doręczania pism w formie elektronicznej i wrócić do formy papierowej.