UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wodzisławianie na konferencji w Ostrawie

14 maja w ramach projektu „Urzędy bez granic” miała miejsce konferencja w Ostrawie, która była pierwszą próbą zintensyfikowania bezpośrednich kontaktów osób odpowiedzialnych za wdrażanie usług publicznych w Wodzisławiu Śląskim i miejskim obwodzie Ostrava-Jih.

Celem konferencji było porównanie systemów prawno-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu wdrażania usług publicznych. W ramach konferencji omówione zostały m.in. kwestie związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, opieką społeczną, rewitalizacją, gospodarką odpadami, rozwojem służb technicznych, systemami informatycznymi czy problematyką zarządzania projektami i inwestycjami.

Każdy z partnerów projektu zapewnił udział w konferencji 15 osób odpowiedzialnych za wdrażanie/świadczenie usług publicznych. Celem włączenia w dialog społeczny beneficjentów ostatecznych bezpośrednio korzystających z tych usług, każda ze stron zrekrutowała do udziału w działaniu kluczowym 10 mieszkańców.

Celem działania było również zlikwidowanie barier mentalnych na linii urzędnik-obywatel, co zostało dodatkowo wzmocnione poprzez obecność pracowników administracji publicznej i obywateli partnera projektu.

Kolejnym etapem projektu będą polsko-czeskie staże w administracji publicznej. Działanie zostanie podzielone na 2 etapy. W pierwszym etapie 3 wodzisławskich pracowników administracji publicznej odbędzie 5 dniowy staż u partnera z Czech (04.06-08.06 2018 r.). Przewidziano także rewizytę - 3 czeskich pracowników administracji publicznej odwiedzi Polskiego Partnera (18.06-22.06 2018 r.). W trakcie 5 dni trwania stażu każda ze stron przygotuje program stażu dla swoich sąsiadów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tematycznych związanych z usługami publicznymi świadczonymi przez osoby, które będą uczestnikami działania. Stała obecność pracowników partnera projektu przyczyni się do zaangażowania całego personelu administracji samorządowej w przygotowanie wizyty, a staż będzie idealną okazją partycypowania w procesie wdrażania usług publicznych.

Przypominamy, że projekt „Urzędy bez granic” realizowany jest dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020.

fot. obwód Ostrava-Jih