UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wodzisław uwodzi – cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim

Miasto to nie tylko ulice, szkoły czy urzędy. Miasto to również kultura. A Wodzisław Śląski potrafi uwieść kulturalnie – między innymi dzięki funduszom unijnym

Tytuł projektu: Wodzisław uwodzi – cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim
Całkowita wartość projektu (PLN): 436 878,60
Kwota dofinansowania (PLN): 304 382,62
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: IV Kultura
Działanie: 4.3 Promocja kultury
Okres realizacji: 2009-2011

 Opis projektu: Przedmiotem projektu była realizacja cyklu wydarzeń kulturalnych obejmującego trzy imprezy o zasięgu ponadlokalnym:

- Folklor Bez Granic – dwudniowe, międzynarodowe święto folkloru łączące tradycyjną kulturę ludową z kulturą współczesną inspirowaną folklorem;

-Tańcz!My – jednodniowa impreza plenerowa skoncentrowana wokół tańca nowoczesnego
i popkultury młodzieżowej;

-Wodzisławski Przegląd Kina UFF!owego – dwudniowy przegląd kina niezależnego wraz z imprezami towarzyszącymi z zakresu kultury alternatywnej;

Realizacja projektu pozwoliła na znaczące podniesienie atrakcyjności i zasięgu terytorialnego wodzisławskiej oferty kulturalnej, a także umożliwiła kompleksową promocję Wodzisławia Śląskiego, jako ośrodka miejskiego o rozbudowanej, konkurencyjnej i zróżnicowanej ofercie kulturalnej. Program realizowany był pod hasłem „Wodzisław uwodzi”. Dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto formułę ciągłego „uwodzenia” odbiorców oferty kulturalnej miasta tańcem, filmem, muzyką, folklorem, teatrem, itd. przy jednoczesnej promocji i informacji zróżnicowanej pod względem wykorzystywanych mediów i szeroko zakrojonej pod względem oddziaływania terytorialnego.

Cele projektu:
-podniesienie atrakcyjności kulturalnej miasta,
-poprawa pozycji konkurencyjnej miasta w regionie,
- ograniczenie migracji mieszkańców, w tym ludzi młodych, do innych ośrodków regionu/kraju,
-zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca zamieszkania,
-wypromowanie marki Wodzisław Śląski, jako synonimu prorozwojowego nastawienia i aktywności kulturalnej,
-wzrost rozpoznawalności miasta w regionie,
-poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
-wzmocnienie roli miasta jako dominującego ośrodka powiatu,
-poprawa wykorzystania potencjału rozwojowego miasta,
-wykształcenie nowoczesnego, tolerancyjnego, kreatywnego i świadomego swojej tożsamości społeczeństwa,
-wzbogacenie oferty czasu wolnego w mieście,
-wzmocnienie potencjału artystycznego i kulturalnego miasta.

Strona projektu: http://www.wck.wodzislaw.pl/wodzislaw-uwodzi,255,art.html

Galeria