Wodzisław Śląski "Samorządowym Liderem Edukacji"

Miastu Wodzisławiowi Śląskiemu zostały przyznane certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" oraz wyróżnienie "Primus", natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim otrzymała certyfikat "Edukacyjnej Doskonałości" - tak zadecydowała Komisja Certyfikacyjna XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw "Samorządowy Lider Edukacji 2022".

Wyniki tegorocznej edycji programu oficjalnie zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, odbywającej się 27 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. W trakcie uroczystości dokonano uroczystego wręczenia nadanych certyfikatów oraz podsumowano wyniki konkursu.

Ideą konkursu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Wodzisław Śląski otrzymał certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”, który przyznawany jest  za szczególną aktywność w dziedzinie rozwoju oświaty i wspieraniu środowisk oświatowych oraz wyróżnienie „Primus” przyznawany gminom, powiatom i samorządom województw, które w danej edycji konkursu uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima otrzymała natomiast certyfikat "Edukacyjnej Doskonałości". Spośród samorządów nagrodzonych certyfikatem placówka oświatowa znalazła się w dziesiątce najlepszych szkół i placówek oświatowych w Polsce.