UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski

Warto promować Wodzisław Śląski, ponieważ miasto ma wiele do zaoferowania. Warto również w takiej sytuacji skorzystać z projektów unijnych.

Tytuł projektu: Wodzisław Śląski Poludniowa Brama Polski
Całkowita wartość projektu (PLN):
284 786,39
Wartość dofinansowania (PLN): 227 051,83

Opis projektu: Projekt ma na celu wypromowanie atrakcyjnie położonych w rejonie pogranicza terenów inwestycyjnych leżących w granicach Wodzisławia Śląskiego. Realizacja projektu została podzielona na 3 główne etapy. Pierwszym etapem było stworzenie profesjonalnie przygotowanych materiałów promocyjnych i reklamowych. Drugim etapem była promocja terenów inwestycyjnych skierowana do określonej grupy odbiorców, jakimi są środowiska biznesowe, uwieńczona konferencją biznesowo-samorządową dla gości z kraju i zagranicy reprezentujących środowiska gospodarcze z krajów Europy i Azji. W trzecim etapie Miasto Wodzisław Śląski wzięło udział w Targach Expo Real 2010 w Monachium.
Przedmiotem projektu było wypromowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Wodzisławia Śląskiego. Działania do tego zmierzające obejmowały:
- stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych. Promocja i dystrybucja materiałów promocyjnych w środowiskach biznesowo-gospodarczych poprzez przesyłanie materiałów do konkretnej grupy odbiorców, wydawnictwa, spoty na lotnisku w Pyrzowicach oraz reklama na portalach internetowych
- konferencja promocyjno-biznesowa w Warszawie z udziałem zaproszonych gości - uwieńczenie kampanii promocyjnej
- udział w Targach Expo Real w Monachium 2010
Stworzenie profesjonalnej oferty inwestycyjnej jest pierwszym, a jednocześnie kluczowym krokiem na drodze zmierzającej do pozyskania przedsiębiorców dla Miasta. Służy temu również lansowanie marki Miasta, które z racji swego geograficznego i gospodarczego położenia stanowi Południową Bramę Polski.

Galeria