UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wodzisław Śląski - Moje Miasto

Wodzisławskie przedszkola zapraszają do wspólnej zabawy !!!

Regulamin
Wystawy Fotograficznej
Wodzisław Śląski – moje miasto”.

I. Przepisy ogólne.

 • Organizatorem wystawy są wodzisławskie przedszkola.
 • Głównym celem wystawy jest poznanie i popularyzacja miasta i jego zabytków, a także rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.
 • Tematem wystawy jest ukazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.
 • Wystawa organizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców wszystkich wodzisławskich przedszkoli.
 • Termin nadsyłania prac na wystawę: od września 2016r. do lutego 2017r.
 • Nadesłanie prac na wystawę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Przepisy dotyczące prac.

 • Fotografie należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
 • Fotografie należy dostarczyć w postaci odbitek o dowolnym formacie. Nie jest dopuszczalne dostarczenie/wysyłanie prac wyłącznie w postaci elektronicznej.
 • Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:
  - miesiąc, w którym zrobiono zdjęcie,
  - opis (tytuł pracy),
  - imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
  - imię, nazwisko rodzica/opiekuna.
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w wystawie.
 • Każde przedszkole zobligowane jest w miesiącu kwietniu do zorganizowania wystawy zdjęć najciekawsze zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola, Facebook'u.
 • Najciekawsze 3 zdjęcia wybrane w poszczególnych placówkach, zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w pierwszej połowie maja 2017 r.
 • Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Pani Marii Kędra nauczyciela Publicznego Przedszkola nr 3 nr telefonu 32/455-48-58 - organizatora wystawy.