Wodzisław Śląski kulturalnie zdiagnozowany

Wodzisławskie Centrum Kultury opracowało raport z diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim, realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Realizacja projektu oraz opracowanie diagnozy wynikało z potrzeby zbadania potencjału kulturotwórczego mieszkańców sześciu wodzisławskich dzielnic: Zawada, Wilchwy, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Kokoszyce, Osiedle Jedłownik i Radlin II, oddalonych od ścisłego centrum miasta.

Dzięki przeprowadzonej diagnozie możliwe stało się zapoznanie z potrzebami kulturalnymi mieszkańców oraz poznanie lokalnych twórców, artystów, pasjonatów, którzy realizują swoje działania samodzielnie bez wsparcia WCK.

– Opracowanie pokazało nam szerszy obraz życia kulturalnego wodzisławskich dzielnic oraz wskazało na pewne obszary działalności WCK, które mogą być jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań mieszkańców – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Zdobyta wiedza pomoże także w wypracowaniu nowych kierunków działań instytucji kultury otwartej na lokalną społeczność oraz stworzenie oferty kulturalnej, która w pełniejszym stopniu odpowiadać będzie na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Wodzisławskie Centrum Kultury zleciło opracowanie diagnozy firmie „Sonda” Sp. z o.o., która w okresie od marca do maja br. realizowała przy wsparciu pracowników WCK działania diagnozujące.

Raport dostępny jest TUTAJ

źródło: WCK