„Wodzisław Śląski - czas na pauzę“. Sposoby składania formularzy

Poniżej przedstawiamy informacje dot. sposobów składania formularzy w sprawach podatkowych oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak złożyć formularz?

Większość pomocnych formularzy w sprawach podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie https://www.sekap.pl oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • w formie elektronicznej, przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl), bądź skrytki ePUAP (www.epuap.gov.pl - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urnie, znajdującej się przed wejściem do budynku 4B Urzędu Miasta, przy ulicy Bogumińskiej.

W miarę możliwości zaleca się dopisanie do formularza numeru telefonu kontaktowego (podanie dobrowolne). Umożliwi to późniejszy kontaktu w razie rozstrzygnięcia wątpliwości co do danych zawartych w złożonych dokumentach.

Przypominamy, że korzystanie z platformy elektronicznej jest bezpłatne.