Władze miasta

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca sprawuje urząd Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego od 2006 roku.

Zastępcy Prezydenta Miasta

W wodzisławskim Urzędzie Miasta pracuje dwóch zastępców prezydenta. Każdy z nich odpowiada za określone pola działalności.