Władze miasta

Prezydent miasta

Mieczysław Kieca sprawuje urząd prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego od 2006 roku.

Zielona Szkoła 2022/2023

Zielona szkoła to wyjazd śródroczny uczniów wraz z opiekunami, podczas którego nie tylko realizują program nauczania dla danego etapu edukacji ale mają również okazje do zdobycia nowych umiejętności czy możliwość integracji w grupie.

Zielona Szkoła 2023/2024

Zielona szkoła to wyjazd śródroczny uczniów wraz z opiekunami, podczas którego nie tylko realizują program nauczania dla danego etapu edukacji ale mają również okazje do zdobycia nowych umiejętności czy możliwość integracji w grupie.