Wkrótce rusza Centrum Usług Społecznych

Przyszła siedziba Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego “Dziupla” przy ul. Czyżowickiej 29b zmieniła się nie do poznania. To właśnie tu, w Centrum Usług Społecznych, już niebawem wodzisławskie rodziny, w tym zwłaszcza potrzebujące wsparcia dzieci, znajdą pomoc, fachową opiekę i zainteresowanie ich sprawami. Obecnie trwają odbiory dużej inwestycji, jaką była właśnie przebudowa budynku byłego hotelu.

Przypomnijmy, kwota całkowita projektu przebudowy, rozbudowy oraz zmiany zagospodarowania pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych została pierwotnie ustalona na 4,04 mln zł. Środki unijne przyznane na to przedsięwzięcie to ponad 2,9 mln zł. Wykonawca złożył ofertę w wysokości prawie 4 mln zł. Wśród zrealizowanych prac możemy wyróżnić: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, stalowych, murowych, pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin wewnętrznych, podłoża, posadzki, tynków i okładzin ścian zewnętrznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymianę instalacji C.O., instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie parkingu na siedem miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, placu zabaw z jednym dużym urządzeniem zabawowym, stalowej wiaty śmietnikowej, elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, donic, stojaków na rowery, stołów do gier, stołu do tenisa stołowego, ogrodzenia terenu i ogrodzenia placu zabaw).

Na rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez przyszłego gospodarza obiektu - WPWD „Dziupla” miasto także pozyskało dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z terenu Wodzisławia Śląskiego. Wśród zaplanowanych działań znalazły się m.in. warsztaty, prace podwórkowe, zajęcia socjoterapeutyczne i asystentura rodzinna. Projekt ma być realizowany przez dwa lata, zakończy się w 2021 r., a jego całkowita wartość to blisko 553 tys. zł.

Rekrutacja dla mieszkańców dotycząca realizacji projektu rozpoczęła się 1 lipca. Poprzedziło ją spotkanie, podczas którego pracownicy miejskiej jednostki zapoznali wodzisławian z założeniami projektu, zasadami otrzymania wsparcia i dokumentami rekrutacyjnymi. Rekrutacja ta prowadzona jest w sposób ciągły. Oznacza to, że realizator projektu będzie przyjmował dokumenty rekrutacyjne przez cały okres jego realizacji. Podzielona została na różne etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia. Uczestnikami projektu mogą zostać mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Po więcej informacji ws. rekrutacji zapraszamy na stronę www.wodzislaw-slaski.pl oraz do kontaktu z pracownikami WPWD “Dziupla” (nr tel. 32 45 64 364).