Wizyta w UM wyłącznie po uprzednim umówieniu się

W związku ze stanem epidemii od 31 stycznia 2022 roku do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z właściwym wydziałem lub biurem poprzez serwis e-rezerwacje.wodzislaw-slaski.pl lub telefonicznie.

  1. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów:

2. Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 1. i 3. nie ma zastosowania do rejestracji aktów zgonu.

3. Dokumenty należy składać drogą elektroniczną (ePUAP), za pośrednictwem poczty lub
poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed wejściem do budynku 4B Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Ogłoszenie prezydenta miasta o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].