Wilijo i kolyndy, czyli śląskie gawędy w SP10

„Gawędziarstwo ludowe zaczęło spełniać ogromnie ważną funkcję w krzewieniu folkloru, a także w przekazie tradycji,obyczajów ludowych danego środowiska” - pisze autorka książki: „O jednej, która nade wszystko kochała Śląsk (rzecz o Bronisławie Brewińskiej)”, pani Monika Fibic.

To właśnie pani Monika poprowadziła niezwykle ciekawą lekcję dla uczniów klasy 6b w Szkole Podstawowej nr 10.

W czasie zajęć dzieci miały możliwość posłuchania śląskich gawęd, związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi. Pani Monika posługując się śląską gwarą opowiedziała dzieciom własne historie z lat dzieciństwa. Z wielką pasją opowiadała o Wilijo.

Ogromną radość wywołał znany wszystkim wiersz Aleksandra Fredro „Paweł i Gaweł”, który został zaprezentowany w gwarze śląskiej.

Niesamowitym zaskoczeniem dla klasy 6b były książki autorstwa pani Moniki Fibic, które zostały sprezentowane dla wszystkich uczniów klasy szóstej.

Zapewne tego rodzaju zajęcia pielęgnują wśród współczesnej młodzieży wartości związane z lokalnym patriotyzmem. Pokazują,że gwara śląska stanowi nie tylko sposób porozumiewania się lokalnej społeczności, ale jest ona także cennym dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza w dobie dzisiejszej globalizacji.