Wiemy, kto zrealizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek i Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zajmą się realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek otrzyma dotację w wysokości 14,5 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych, a dokładnie na realizację zadania pn. "Więcej zdrowia, więcej życia".

Z kolei Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie realizował zadanie pn. "Akademia zdrowego seniora II", którego głównym celem będzie promowanie zdrowego stylu życia. Wysokość dotacji to 16,1 tys. zł.

Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Mieczysław Kieca [otwiera się w nowym oknie].