UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Weź udział w wycieczce do Jesenika nad Odrou

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza wodzisławian, i nie tylko, do wzięcia udziału w wycieczce do Jesenika nad Odrou. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Silesianka – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uczestnicy wyjazdu będą mieli niepowtarzalną okazję odwiedzić jako pierwsi nowo wybudowaną wieżę widokową w Jeseniku nad Odrou (Rozhledna Blahutovice). Miasto zapewnie bezpłatny transport, obiad oraz kolację. Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.

O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE [otwiera się w nowym oknie]. W przypadku dużego zainteresowania wyjazdem pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Wydrukowane formularze można pobrać również w Biurze Obsługi Klienta.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie należy składać w dniach od 11.08.2020 r. (środa) od godz. 7:30 do 18.08.2021 r. (środa) do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.

Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz w trakcie najbliższej rekrutacji. Jeżeli do 18.08.2021 r. nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.

W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych (numer telefonu: 32 45 90 510, 32 45 90 540).

Organizator wyjazdu, miasto Wodzisław Śląski, nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się uczestników projektu do aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas wydarzenia. Informujemy, że na dzień 10.08.2021 r., czyli dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia, obowiązują następujące warunki wjazdu do Czech, jak i powrotu do Polski:

Wjazd do Czech oraz przebywanie na terytorium Czech

Od 9 lipca podróżujący z Polski do Czech mają obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/ [otwiera się w nowym oknie]..

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania [otwiera się w nowym oknie].

Wjazd do Polski z Czech

Aby uniknąć kwarantanny po powrocie z Czech należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być zaszczepionym pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
  • przebyć zakażanie SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
  • przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
  • podlegać innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen [otwiera się w nowym oknie].