UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ważne zmiany w sprawie alimentów

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe 900 zł na osobę w rodzinie (obecnie wynosi 800 zł) uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę, która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE
! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Złożenie wniosku:

  • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

  • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA! Złożenie wniosku w listopadzie (lub kolejnych miesiącach) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

  • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.,

  • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie (za pośrednictwem portalu Empatia),
  • w formie papierowej (w siedzibie tut. MOPS, w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową.

Pobierz:

źródło: MOPS