Ważne informacje nt. preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Miasto przystąpiło do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Wraz z wieloma samorządowcami podjęto decyzję o wsparciu rządu w powyższym działaniu. Trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy polskich miast doprowadziła do wdrożenia wspomnianych ustaleń. W wodzisławskim Urzędzie Miasta można już składać wnioski.

1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego można składać wnioski o zakup węgla po cenie preferencyjnej. Warunkiem skorzystania z zakupu paliwa stałego do 31 grudnia jest konieczność złożenia wniosku do wodzisławskiego magistratu w terminie do 10 grudnia br. Gmina weryfikuje złożone wnioski, następnie zamawia węgiel, odbierając go z kopalni i wydaje wnioskującemu do 31 grudnia 2022 roku. Sprzedawany węgiel pochodzi z kopalń PGG S.A., która zaoferowała miastu:

 • orzech z KWK Ruch Marcel,

 • ekorgoszek Karlik z KWK Piast-Ziemowit ruch Wola,

 • groszek z KWK Ruch Marcel.

Miasto nie ma możliwości negocjacji w zakresie sortymentu zaoferowanego paliwa. Cena za jedną tonę węgla wynosi 1 600 zł brutto, pełny limit - czyli 1,5 tony to koszt - 2 400 zł brutto.

Do pobrania

2. Złożyłeś wniosek o zakup węgla - co dalej?

Po weryfikacji wniosku przez urzędników

 1. przy ocenie pozytywnej:

  poinformujemy Cię drogą mailową i telefoniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wraz z informacją o wystawieniu faktury proforma za zakup paliwa. Osoby, które wskazały adres e-mail otrzymają faktury proforma elektronicznie. Pozostali otrzymają wiadomość SMS z informacją o wystawionej fakturze i możliwością jej odbioru. Fakturę proforma będzie można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul.Bogumińska 4B) (miejsce składania wniosków).

  Płatności należy dokonać na specjalny numer konta, podany w fakturze (numer konta: 65 1240 6292 1111 0011 1969 6328). W tytule przelewu należy podać numer faktury proforma, gdyż będzie on niezbędny do odebrania paliwa w składzie.

  Ważne

  Termin zapłaty faktury to 7 dni (liczone od daty wystawienia faktury, czyli dnia powiadomienia (e-mail lub sms) o jej wystawieniu). Wiadomość e-mail zostanie wysłana z adresu: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

  Zapoznaj się z informacją dotyczącą oferowanego przez PGG S.A. paliwa. W przypadku, gdy oferowany węgiel Ci nie odpowiada lub zrezygnowałeś z zakupu nie płać faktury.

 2. przy ocenie negatywnej:

  poinformujemy Cię drogą mailową i telefoniczną lub tradycyjną drogą pocztową z podaniem przyczyny odmowy.

3. Dokonanie wpłaty uruchomi procedurę wydania paliwa.

Po otrzymaniu płatności miasto przekaże informację o możliwości wydania paliwa ze składu węgla. Miejscem odbioru węgla będzie skład węglowy „TOMEX” w Wodzisławiu Śląskim (ul. Marklowickiej 34C). Pracownicy składu skontaktują się z Tobą w sprawie uzgodnienia konkretnego terminu odbioru paliwa.

Możesz zorganizować transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie lub skorzystać z transportu oferowanego przez skład. Zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca.

4. Masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z nami pod numerami telefonów:

45 90 460, 45 90 550, 45 90 541, 45 90 429, 45 90 455.