UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

W wakacje stop nudzie!

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Miejski Ośrodek Pomocy w Wodzisławiu Śląskim wzorem lat ubiegłych zadbał o to, by dzieci i młodzież z rodzin objętych pomocą Ośrodka pożytecznie spędziła czas wolny od nauki.

I tak 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyjedzie do Sierakowa – malowniczej miejscowości położonej w woj. Wielkopolskim na skraju Puszczy Noteckiej pomiędzy dwoma jeziorami: Jaroszewskim i Lutomskim. Kolonie zaplanowano w okresie od 7 do 21 lipca br. Wypoczynek organizowany jest przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Terenowego Ogniska „Karlik” z Wodzisławia Śląskiego.

Od lipca do końca sierpnia dla dzieci uczestników projektu „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków unijnych prowadzone będą zajęcia plastyczne oraz sportowe. Ponadto w sierpniu zorganizowana zostanie wycieczka. Planuje się, że z działań skorzysta około 40 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje również wypoczynek dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wstępnie podjęto kroki na pozyskanie 15 miejsc.

źródło: MOPS