W sobotę wyjątkowy koncert w kościele pw. WNMP

Już 25 maja o godzinie 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się koncert Muzyki Sakralnej, który będzie uwieńczeniem tegorocznej MASKI, czyli wydarzenia, który prezentuje talenty przedszkolaków i uczniów miejskich placówek oświatowych. W koncercie wezmą udział m.in. gospodarze tej muzycznej uczty, czyli Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" oraz Młodzieżowa Orkiestra Camerata Nova. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

O koncercie

Sobotnie wydarzenie odbędzie się w ramach "Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICAM SACRAM oraz MASKA 2024. Spotkania z kulturą - edukacja, integracja". W koncercie wezmą udział: nasze Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" i Młodzieżowa Orkiestra Camerata Nova, Chór Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia (który koncertował m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku),Chór Inovroclaviensis Cantans z Inowrocławia, Chór Il Canto Magnificat z Warszawy. Połączone chóry - w sumie ok. 100 wykonawców wykona m.in. utwory wraz z towarzyszeniem orkiestry.

Wydarzenie rozpocznie się 25 maja o godzinie 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (w Rynku). Wstęp wolny.

 

 

O Chórach

Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum”

Miejski Chór Młodzieżowy „Canticum Novum” powstał w październiku 2012 r. z inicjatywy ówczesnego wiceprezydenta Wodzisławia Śląskiego Eugeniusza Ogrodnika. Działa przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i skupia młodzież ze szkół podstawowych i średnich, w wieku 8-18 lat. Początkowo liczył 16 osób, obecnie - 35. Chór posiada w swoim repertuarze utwory rozrywkowe, jak i sakralne. Występuje głównie na uroczystościach miejskich, a także jest reprezentantem Wodzisławia Śląskiego podczas wydarzeń organizowanych w Polsce i za granicą. Dał ponad 65 koncertów, uczestniczył w 15 konkursach, z czego zdobył 12 nagród, m.in. Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Choir In Motion w Łodzi (2018 r.), co jest najważniejszym osiągnięciem zespołu. Założycielem chóru i dyrygentem jest dr Emilia Kopiec. Od września 2016 r. chór działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Bardzo często występuje wraz z Młodzieżową Orkiestrą „Camerata Nova”, której dyrygentem i aranżerem utworów jest Henryk Krótki. Orkiestra funkcjonuje od stycznia 2016 r., a od września tego samego roku jest kołem działającym przy OPP1.

Dr Emilia Kopiec – założycielka chóru i dyrygentka. Doktor w zakresie sztuk muzycznych, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentura Chóralna, Edukacja Artystyczna i Muzyka Kościelna w klasie prof. Stanisława Kulczyńskiego. Ukończyła również studia o kierunku Manager Kultury w Poznaniu, a także logopedię na Uniwersytecie Śląskim. W 2016 r. zdobyła tytuł Człowieka Roku Wodzisławia Śląskiego. W 2020 r. otrzymała Nagrodę w Dziedzinie Kultury Wodzisławia Śląskiego przyznawaną przez Radę Miejską. W 2022 r. otrzymała Złote Odznaczenie za zasługi od Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych. Juror na wielu konkursach i przeglądach muzycznych. Od 2016 r. jest dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Chór Il Canto – Magnificat

Chór Il Canto-Magnificat powstał w 2000 r. w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Zespół jest laureatem wielu nagród w konkursach regionalnych i warszawskich, a także zdobywcą Grand Prix na Ogólnopolskim konkursie kolęd i pastorałek ,,Betlejem u Avetek”, I nagrody w konkursie a cappella dzieci i młodzieży (2005 r.), II nagrody w konkursie Venite adoremus w Górze Kalwarii (2018 r.). Chór Il Canto-Magnificat był dwukrotnie zaproszony do Filharmonii Narodowej w Warszawie (2002 r., 2009 r.) z koncertem kolęd oraz z przekrojowym programem „Od Średniowiecza do współczesności”. Nagrał dwie płyty z kolędami oraz Stabat Mater G.B. Pergolesiego z orkiestrą (2012 r.). Nagranie Stabat Mater zarejestrowano w Studio Nagraniowym Radia w Łodzi. Chór miał zaszczyt wystąpić z koncertem przed Ojcem Św. Janem Pawłem II oraz innymi ważnymi osobistościami, tj. panią prezydentową Jolantą Kwaśniewską i paniami ambasadorowymi w Pałacu Prezydenckim (2005 r.). Chór odbył liczne tournée po Niemczech, Francji, Włoszech, Węgrzech, Litwie, był wielokrotnie zapraszany do TVP Kawa czy Herbata. Został zaproszony również do Senatu RP, gdzie wykonał program kolędowy dla senatorów (2020 r.). W repertuarze zespołu znajdują się, obok pozycji klasycznych, standardy z muzyki rozrywkowej i filmowej. Chór prowadzi ożywioną działalność koncertową.

Marta Zamojska-Makowska - założycielka chóru. Jest magistrem sztuki po Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie ukończyła Wydział Dyrygentury Chóralnej, po Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie studiowała śpiew w klasie prof. Haliny Mickiewicz, ukończyła także Studium Carlla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie i studia podyplomowe z zakresu zarządzania gospodarką europejską SGH/Jouy -en Josas w języku francuskim. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (1995 r.). Odznaczona przez towarzystwo Harmonia Gentium we Włoszech za wykonanie partii sopranowej Missa Pastoril G. Garcia. Swoją pracę artystyczną zaczęła w prywatnym teatrze Urszuli Trawińskiej-Moroz w Warszawskiej Scenie Operowej w Niemczech. Następnie pracowała w Teatrze Roma w Warszawie, kreując partię m.in. Królowej Nocy w ,,Czarodziejskim Flecie” W. A. Mozarta. Występowała we Francji, Niemczech i Polsce. Odznaczona tytułem Wybitnego Człowieka Roku 2013 przez burmistrza dzielnicy Wesoła. Pracę pedagogiczną zaczęła w 2000 r. i od tego momentu kształci dzieci i młodzież w Studio Muzycznym oraz w ramach Fundacji Chóralnej IL Canto-Magnificat w dzielnicy Wesoła.

Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Chór Akademicki UMK działa pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstał w 1979 r. z inicjatywy Bożeny Jankowskiej jako Chór Kameralny, był reaktywacją Chóru Studenckiego, działającego na Uczelni w początkach lat 50. W miarę podnoszenia poziomu wykonawczego zespołu i realizacji coraz poważniejszych przedsięwzięć artystycznych, wstępowało w szeregi Chóru wiele utalentowanych muzycznie osób. Po 15 latach zdecydowano o zmianie formuły Chóru. Do dziś funkcjonuje jako Chór Akademicki, który skupia ok. 40-50 osób, dla których wspólna idea śpiewu stanowi ważną część życia. Renoma Chóru Akademickiego UMK jest rezultatem długoletniej i konsekwentnej pracy jego dyrygentów i wszystkich współpracowników. Jest również wynikiem kontynuacji przez obecnego dyrygenta, tradycji corocznych koncertów uniwersyteckich, zwłaszcza tych organizowanych z okazji Święta Uniwersytetu (19 lutego) oraz przygotowywania dzieł wokalno–instrumentalnych, uznanej i cenionej literatury światowej. Dotychczas Chór wykonał 145 koncertów oratoryjno-kantatowych, prezentując na nich 37 wielkich form wokalno-instrumentalnych oraz kilka estradowych wersji dzieł operowych, muzyki filmowej, rozrywkowej (w wersjach symfonicznych) i musicali. Od wielu lat współpracuje z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy i innymi instytucjami muzycznymi w Polsce.

Prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński - dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2001 r. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1994 r.) i Akademii Muzycznej w Poznaniu (1998 r.). Od 1994 r. pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej na stanowisku profesora. Studiował również na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1992-1995 r.) w klasie prof. Macieja Witkiewicza. Jako dyrygent uczestniczył w festiwalach muzycznych i konkursach chóralnych. Jego działalność artystyczna to koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, z orkiestrami z Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa, Gdyni, Gdańska, Zielonej Góry, Płocka. Działalność naukową realizuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury UKW i przewodniczącym Rady Dziedziny Sztuki. W latach 1987-1990, jeszcze jako uczeń szkoły średniej, był członkiem Chóru Kameralnego UMK w Toruniu, prowadzonego przez Bożenę Jankowską. Swoje zainteresowania profesjonalną chóralistyką rozwijał w Bydgoszczy i Poznaniu. W Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu uzyskiwał następnie swoje kolejne stopnie awansu artystycznego i naukowego. W 2001 r. pomyślnie zakończył przewód artystyczny, uzyskując kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Od lipca 2020 r. jest profesorem tytularnym sztuk muzycznych, nominowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. 15 grudnia 2022 r. odebrał nominację podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Chór Inovroclaviensis Cantans

Chór Inovroclaviensis Cantans działa pod kierownictwem artystycznym Danuty Szyma i Izabeli Szyma-Wysockiej. Posiada w repertuarze utwory kompozytorów wszystkich epok. Poza utworami a cappella w dorobku zespołu są również wielkie formy wokalno-instrumentalne. Zespół współpracuje z liczącymi się w kraju instytucjami muzycznymi. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na zagranicznych oraz krajowych festiwalach i konkursach chóralnych, m.in na Festiwalu „Incontri Polifonici” Pescara (Włochy, 1988 r.), Festival of Advent and Christmas Songs with the Petr Eben Award, „Silver Band” (Czechy, 2007 r.), Grand Prix - Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, 2011 r.), „Second Prize” w Konkursie „Together in XXIst century” (Bułgaria, 2020 r.)

Danuta Szyma – od 1987 r. dyrygent chóru dziecięcego Canzonetta i młodzieżowego Cantus Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. W latach 1972-2005 była nauczycielem muzyki i dyrygentem chóru Scherzo w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu (późniejsze Gimnazjum nr 3). Od 1979 r. kierownik artystyczny zespołu muzyki dawnej Musica Antiqua Inovroclaviensis i chóru Inovroclaviensis Cantans (wcześniej Chanson), które obecnie działają przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Dyrygowanie ukończyła w klasie prof. Henryka Gostomskiego na Wydziale Muzycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejszy Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), III stopień specjalizacji u prof. Marii Przychodzińskiej w Warszawie (1986 r.), warsztaty chórmistrzowskie u Conxity Garcia z Barcelony przy Festiwalu Europa Cantat`99 k/Hanoweru (1999 r.). Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1986), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dwukrotnie nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1997 r., 2008 r.), medal Ministra Oświaty Belgii (1987), medal Senatu RP za 20-letnie kierownictwo artystyczne zespołem muzyki dawnej Inovroclaviensis (1999 r.), nagrodę Kultury Inowrocławskiej im. St. Przybyszewskiego przyznaną przez Rotary Club za całokształt pracy pedagogicznej i artystycznej (2004 r.). Odznaczona złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Izabela Szyma-Wysocka jest dyrygentem Chóru Inovroclaviensis Cantans oraz Zespołu Musica Antiqua Inovroclaviensis działających w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Współpracuje z Chórem Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako nauczyciel muzyki i języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Górze. Stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura otrzymała w 2015 r. Nagrodzona za swoją działalność artystyczną m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019 r.) oraz Złotą Odznaką Honorową nadaną przez Związek Chórów i Orkiestr - oddział w Bydgoszczy.