VI Wodzisławski Festiwal Kreatywności

W dniach 16-17 maja br. odbył się VI Wodzisławski Festiwal Kreatywności. W Festiwalu wzięły udział 42 drużyny ze wszystkich wodzisławskich szkół podstawowych i przedszkoli. Zadania festiwalowe odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1. Natomiast sam finał miał miejsce w Wodzisławskim Centrum Kultury. Celem Festiwalu jest zachęcanie uczniów i dzieci do postaw twórczych i kreatywnych, rozwijanie umiejętności efektywnej pracy zespołowej i komunikacji oraz rozwijanie zdolności artystycznych. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział, a wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe.

Galeria