UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Użytkowanie wieczyste i przekształcenie. Terminy płatności

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego przypomina o terminach płatności rocznych opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Terminy płatności opłat rocznych

 • Do 31 stycznia 2021 roku
  Użytkownicy wieczyści, którzy nie wnieśli należnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok, powinni ją uregulować do 31 stycznia 2021 r.
   
 • Do 31 marca 2021 roku
  Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 rok, o której mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), należy uiścić do 31 marca 2021 r. bez wezwania. Użytkownik wieczysty uiszcza powyższą opłatę przez czas trwania użytkowania wieczystego.

 • Do 31 marca 2021 roku
  Opłatę przekształceniową za 2021 rok należy wnieść do 31 marca 2021 r., zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909, w tytule przelewu wpisując: „opłata za użytkowanie wieczyste” lub „opłata przekształceniowa”.

Więcej informacji nt. opłat można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (numer telefonu: 32 45 90 508, 32 45 90 504).