Użytkowanie wieczyste i przekształcenia. Sprawdź terminy

Pamiętajmy o terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2023 rok należy uiścić do końca marca br. bez wezwania. Użytkownik wieczysty uiszcza powyższą opłatę przez czas trwania użytkowania wieczystego. Również do 31 marca br. należy wnieść opłatę przekształceniową za 2023 r.

Powyższe opłaty należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909, w tytule przelewu wpisując: „Opłata za użytkowanie wieczyste” lub „Opłata przekształceniowa”.

W razie pytań informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (numery tel. 32 45 90 508, 32 45 90 504, 32 45 90 500).