UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Urząd Miasta nieczynny od 17 marca br.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od 17 marca 2020 r. wodzisławski magistrat będzie nieczynny dla klientów.

Wszystkie sprawy klientów będą załatwiane telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do budynku 4B Urzędu Miasta.

Wyjątek stanowi Urząd Stanu Cywilnego, gdzie osobiście będzie można zarejestrować jedynie akt zgonu. Zaś po uprzednim umówieniu się telefonicznym, będzie możliwość rejestrowania narodzin. USC będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-15:00 i w piątki od 7:00 do 13:00.

Przypominamy, że urzędowe opłaty można regulować przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

Rachunki bankowe wodzisławskiego magistratu:

  • Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
  • Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:
    PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:
    56 1240 6960 2927 0211 1111 1111