UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Upowszechnianie kultury i sportu - konkursy ofert

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w określonych poniżej zakresach.

  1. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r., kliknij tutaj.
  2. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., kliknij tutaj.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 10 lutego 2020 r. Szczegóły dot. nowo ogłoszonych konkursów można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Biura Spraw Społecznych (nr tel. 32 45 90 535).