Uniwersytet Trzeciego Wieku

W Wodzisławiu Śląskim prężnie działa również Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na ich stronie internetowej można znaleźć wiele ciekawych informacji dla seniorów, którzy chcą dalej aktywnie spędzać czas.

Stowarzyszenie “Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”  powstał w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski , Akademi Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim oraz  Stowarzyszenia “Nasz Wodzisław”.

Cele UTW:
- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
- aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
- ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami  rehabilitacyjnymi i innymi,
- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Szczegółowe informacje dotyczące Wodzisławskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku znaleźć można na stronie internetowej: http://www.wutw.pl/