UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Umowy na remonty dróg podpisane!

21 października w Urzędzie Miasta podpisano z wykonawcami umowy na remonty ulic: Bolesława Prusa, Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Krupińskiego i Rolniczej.

Drogi zostaną wyremontowane dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. FDS stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Miasto jest już po kilku ważnych  przetargach, w których zostały wybrane firmy nadzorujące zaplanowane remonty i przebudowy. Zostały podpisane pierwsze umowy z wykonawcami.

Ulica Adama Asnyka

Inwestycję zrealizuje Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, mający siedzibę w Rybniku-Wielopolu. To właśnie ta firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, przedstawiając ofertę w wysokości 303 391, 21 zł brutto. Jednym z branych pod uwagę kryteriów było doświadczenie kierownika budowy.

Prace obejmą m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego,wykonanie warstwy wiążącej z zastosowaniem asfaltu drogowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i ułożenie krawężników i obrzeży.

 

Ulica Bolesława Krupińskiego

Za remont ulicy Bolesława Krupińskiego będzie odpowiedzialna firma AUTO - TRANS ASFALTY Sp. z o.o. z Gierałtowic. Kwota na którą opiewa umowa między firmą, a miastem wynosi 488 978,64 zł brutto.

Prace obejmą m.in.: wytyczenie trasy drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu robót.

 

Ulica Bolesława Prusa

Inwestycją zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Firma ma swoją siedzibę w Raciborzu. Przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę opiewającą na 683 414, 69 zł brutto.

Prace obejmą m.in.: wykonanie sfrezowania istniejącej nawierzchni jezdni i parkingów, oczyszczenie i skropienie nawierzchni z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej dla jezdni, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej dla miejsc postojowych, ustawienie krawężnika przyjezdniowego, ustawienie krawężnika najazdowego, regulacja istniejących chodników doprowadzających do budynków, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Ulica Elizy Orzeszkowej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. zajmie się także remontem ulicy Elizy Orzeszkowej. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 233 623,19 zł brutto.

Prace obejmą m.in.: oczyszczenie i skropienie nawierzchni z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej dla miejsc postojowych, ustawienie krawężnika przyjezdniowego, ustawienie krawężnika najazdowego, regulacja istniejących chodników doprowadzających do budynków, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Ulica Rolnicza

Remont ulicy Rolniczej zrealizuje Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "Alkor" Sp. z o. o., mające siedzibę w Wodzisławiu Śląskim. Oferta złożona przez firmę wynosi 126 896,53 zł.

Prace obejmą m.in.: wykonanie czasowej organizacji ruchu, wytyczenie trasy drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu robót.

Prace remontowe na ww ulicach rozpoczną się wraz z początkiem 2020 roku.