Umowa z wykonawcą OZE na MOSiR "CENTRUM" podpisana

20 maja br. podpisano umowy z wykonawcami instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW na budynkach Krytej Pływalni MANTA oraz budynku administracyjnym MOSiR "CENTRUM" realizowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego".

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano gdyńską firmę PRO-ECO, której oferta dla obu budynków okazała się najkorzystniejsza.

Projekt zakłada montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego: Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „CENTRUM" oraz budynku Krytej Pływalni „Manta”. Instalacje będą montowane na dachach budynków w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby każdej z jednostek, a ich moc w każdym z przypadków nie będzie przekraczała 50 kW. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa z wykonawcą instalacji OZE na trzecim budynku objętym projektem - WCK - zostanie sfinalizowana pod koniec tego miesiąca.