Ulica Sportowa została przebudowana

Zadanie polegające na przebudowie ulicy Sportowej zostało zrealizowane. Nowa nawierzchnia to większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz poprawa komfortu jazdy. Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 92 tys. zł.

Przebudowa ulicy Sportowej nastąpiła na działce miejskiej nr 263/56 (w rejonie posesji nr 25-36). Koszt realizacji zadania to ok. 92 tys. zł. Poprzez modernizację wspomnianej drogi nastąpiły poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawa estetyki.