UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ulica Daszyńskiego zostanie doświetlona

Ulica Daszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim zostanie doświetlona. Roboty budowlane obejmą odcinek od kapliczki św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Ruszył przetarg na wykonanie tego zadania. Termin składania ofert upływa 18 marca br.

O inwestycji

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenia ochrony pieszego w tym rejonie, w szczególności w porze wieczorowej i nocnej.

Zakres robót obejmie:

  • budowę żelbetowych słupów wirowanych,

  • budowę linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących słupach i elewacji budynku,

  • podwieszenie proj. opraw ledowych na istniejących słupach i elewacji budynku,

  • włączenie proj. oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej,

  • budowę instalacji uziomowej projektowanej sieci oświetlenia.

Przetarg

Oferty na wykonanie doświetlenia ul. Daszyńskiego od kapliczki św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów można składać do 18 marca br. Szczegółowe informacje nt. przetargu można znaleźć na stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.logintrade.net [otwiera się w nowym oknie].