UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - Etap II

Nie ma nic gorszego niż stanie w korkach. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Wodzisławiu problem ten był rozwiązywany w wielu etapach. Ale najważniejsze, że się udało.

Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski/ Etap II
Całkowita wartość projektu (PLN): 21 579 005,58
Koszty kwalifikowane (PLN): 20 319 883,75
Poziom dofinansowania (%): 56,63
Kwota dofinansowania (PLN): 11 507 150,16
Okres realizacji: 2009-2011

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest II etap budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący budowę drogi o długości 0,449 km łączącej DK78  (ul. Rybnicka) z DW 932 (skrzyżowanie ulicy Marklowickiej i Łużyckiej) oraz budowę wiaduktu nad torami kolejowymi. Wraz z I etapem projekt ma za zadanie uzupełnienie kluczowej sieci dróg pomiędzy DW933 (ul. Pszowska), DK78 ( ul. Rybnicka),  a DW932  (ul. Marklowicka) oraz poprawę komunikacji, zwiększenie płynności i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem realizacji projektu będzie poprawa komunikacji na osi wschód-zachód (Racibórz - Żory - Jastrzębie), przeniesienie strumieni ruchu z centrum (ul. Rybnicka) na nowy odcinek wewnętrznej obwodnicy. Obniżone zostaną również koszty transportu i koszty utrzymania przedmiotowej infrastruktury w perspektywie długookresowej. Skrócony zostanie czas przejazdu zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Oprócz w/w celów cząstkowych można zdefiniować również niemierzalne korzyści społeczne z realizacji projektu, takie jak wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawę środowiska czy poprawę estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

Strona projektu: http://www.wods.pl/files/Flash/drogazbiorcza/obw2.php

 

 

Galeria