UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - Etap I

Nie ma nic gorszego niż stanie w korkach. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Wodzisławiu problem ten był rozwiązywany w wielu etapach. Ale najważniejsze, że się udało.

Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - Etap I
Całkowita wartość projektu (PLN):
34 898 088, 60
Wartość dofinansowania (PLN): 11 517 380, 05
Okres realizacji: 2009-2011

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest I etap budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący przebudowę wiaduktu zlokalizowanego w ciągu ulicy Matuszczyka oraz budowę odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26 Marca) z drogą krajową DK78 (ul. Rybnicka) wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych i zatok autobusowych, a także budowę przejazdu drogowego. Dodatkowo nowo wybudowana droga udostępnia tereny inwestycyjne obecnie nieskomunikowane (ul. Przyjaźni). Realizacja projektu nabiera szczególnego znaczenia w świetle budowy autostrady A1 w sąsiedniej gminie Mszana. Do celów szczegółowych projektu zaliczyć można poprawę stanu nawierzchni przebudowanych dróg, poprawę komunikacji na osi wschód-zachód, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zwiększenie płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto. Mieszkańcy Wodzisławia będą mogli korzystać ze znacznej poprawy warunków komunikacyjnych. Co więcej, pojawią się efekty związane z rozwojem sektora przedsiębiorstw na nowo udostępnionych terenach inwestycyjnych, w wyniku czego spadnie bezrobocie.

Strona projektu: http://www.wods.pl/files/Flash/drogazbiorcza/obw1.php

Galeria