Uczniowie SP 5 przyjaciółmi Zippiego

Przyjaciele Zippiego to program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program jest rekomendowany przez MEN. Został uznany przez Unię Europejską za przykład dobrej praktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego.

Program składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Bohaterem jest patyczak o imieniu Zippi, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań.

Program „Przyjaciele Zippiego” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim w klasie II B.