UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

#tworzyMYwodzisław: Wiesława Kiermaszek-Lamla

Osoba wrażliwa, o otwartym sercu – te słowa definiują jej postawę. Od lat aktywnie angażuje się w sprawy społeczne, w których szczególne miejsce zajmują działania na rzecz najmłodszych. Ma na swoim koncie wiele odznaczeń, ale za najważniejsze uważa uśmiech drugiej osoby. O kim mowa? O tegorocznej laureatce prestiżowej nagrody „Złotego Wawrzyna” – Wiesławie Kiermaszek-Lamli.

Wiesława Kiermaszek-Lamla dała poznać się wodzisławianom, jako aktywny samorządowiec, społecznik. Jej postać nierozerwalnie kojarzy się z działalnością Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”, wspierającej funkcjonowanie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. 10 sierpnia, w dniu patrona miasta świętego Wawrzyńca podczas mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odebrała zaszczytne wyróżnienie – statuetkę „Złotego Wawrzyna”. Nagrodę wręczył prezydent miasta Mieczysław Kieca.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie, byłam bardzo zaskoczona uznaniem, ale przede wszystkim bardzo wzruszona. To coś niesamowitego – mówiła laureatka Wiesława Kiermaszek-Lamla. – Traktuję tą nagrodę, jako wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale i dla osób, z którymi dane mi było współpracować – pełnych chęci, życzliwości i dobroci. Za to im serdecznie dziękuję, bo to pobudzało mnie do dalszej pracy – zaznaczała.

– Laureat tej prestiżowej i ważnej nagrody musi łączyć w sobie bardzo wiele cech. Na pewno wszyscy nasi laureaci to osoby kochające dobro, kochające ludzi. To osoby, które w sowim życiu osiągnęły bardzo wiele i to zarówno w sensie rodzinnym, jak i zawodowym. To osoby, które umiejętności, jakie posiadają, potrafią przekierować na potrzeby innych, nie tylko mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, ale w znacznie szerszym znaczeniu. I taką osobą jest tegoroczna laureatka Wiesława Kiermaszek-Lamla – podkreślał prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Pełne zaangażowanie

W latach 1989-1991 była posłanką na sejm RP X kadencji. Od 1992 roku angażowała się w pracę społeczną w Radzie Miejskiej, jako członek Komisji Rozwoju Miasta. Od 1994 do 2010 roku, nieprzerwanie przez sześć kadencji, pełniła funkcje Radnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. W 1992 roku objęła funkcję prezesa zarządu fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”. Cele fundacji było i jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Jednym ze sposobów realizacji tego celu była budowa ośrodka rehabilitacji. Fundacja założona została aktem notarialnym przez parafie dekanatu wodzisławskiego i pszowskiego oraz miasto Wodzisław Śląski, a jej celem było utworzenie miejsca, w którym dzieci potrzebujące leczenia rehabilitacyjnego mogłyby uzyskać specjalistyczną pomoc. I tak też się stało. Od momentu rejestracji fundacji Wiesława Kiermaszek-Lamla rozpoczęła intensywne poszukiwania źródeł budowania ośrodka, zwracała się z prośbą do władz samorządowych, angażowała się w organizację aukcji, loterii, festynów i charytatywnych balów prezydenckich. Ośrodek stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się żłobek, do użytku oddano go1998 roku. Pierwszym zakupem był sprzęt do hydroterapii.

– Fakt, że mogę realnie zrobić coś dla dla najbardziej potrzebujących, dla dzieci specjalnej troski, mimo mojego wieku, pobudza mnie do dalszego działania. Dopóki mam zdrowie i siły – będę to robić – podkreśla społecznik. – Najbardziej dumna jestem z tego, że mogłam liczyć na obecność życzliwych ludzi, gdziekolwiek się znalazłam i nie ma w tym cienia przesady. Patrzę wstecz i jestem tym wszystkim podbudowana. To jest dla mnie najważniejsze, bo chciałam całe swoje życie poświęcić – poza oczywiście rodziną, z której jestem dumna – społeczeństwu. Dalej staram się angażować, nie siedzieć w domu, bo to dodaje mi sił i chcę, by tak dalej było. Uśmiech to jest coś, na co czekam każdego dnia. I go otrzymuję – mówiła wyraźnie wzruszona laureatka „Złotego Wawrzyna”.

Pomoc w centrum

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” co roku współfinansuje m.in. zakup sprzętu terapeutycznego, czy wyżywienie dzieci z pobytu dziennego ośrodka, finansuje też rehabilitację podopiecznych placówki. Osoby działające w fundacji skupiają się na różnych przedsięwzięciach, które zmierzają do poprawy warunków dzieci objętych pieczą WORiT-u. Ich sztandarowym działaniem jest zbiórka pieniędzy na cmentarzach całego powiatu wodzisławskiego w Dniu Wszystkich Świętych. Inicjatorką i organizatorką kwesty jest Wiesława Kiermaszek-Lamla. Pieniądze fundacja pozyskuje też z jednego procenta. Obecnie WORiT obejmuje opieką ponad 600 dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Warto wspomnieć, że Wiesława Kiermaszek-Lamla była długoletnim członkiem Rady Dzielnicy Kokoszyce. Za swoją postawę i działalność otrzymała wiele cennych i ważnych odznaczeń w tym między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Srebrny i dwukrotnie Złoty za zasługi dla pożarnictwa, czy medal za zasługi dla miasta Wodzisławia Śląskiego nadanym przez Radę Miejską w 1985 roku.

 

źródło: Gazeta Wodzisławska