Twój pies może tu zaszaleć

Zapraszamy ze swoimi pupilami do skorzystania w naszym mieście z wybiegów dla psów. Miejsca, gdzie zwierzęta mogą się wyszaleć znajdują się na terenie Parku Rozrywki Trzy Wzgórza, ulicy Rybnickiej i osiedlu Staszica.

W wydzielonej części trawnika pies może swobodnie hasać bez smyczy, a właściciel może być spokojny, że jego podopieczny ma zapewnioną aktywność fizyczną i towarzystwo innych psów.

Większość z nas kocha swoich podopiecznych i poświęca im wiele uwagi i miłości. Dlatego przypominamy i zachęcamy do przestrzegania następujących zasad:

  • w miejscach publicznych prowadź psa na smyczy. Jego zwolnienie jest dozwolone pod warunkiem, że zwierzę ma kaganiec, a właściciel sprawuje nad nim kontrolę,

  • sprzątaj po psie w miejscach ogólnodostępnych, a nieczystości wrzucaj do przeznaczonych w tym celu koszy,

  • zabezpieczaj nieruchomość przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,

  • umieść tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości,

  • stosuj się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów przewodników), np. place zabaw.

    Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks Wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” Warto pamiętać również o treści art. 78 KW, zgodnie z którym: „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”.