Twój głos jest ważny, idź na wybory!

13 października odbędą się wybory parlamentarne. Udział w nich to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji. Podpowiadamy, jak oddać ważny głos.

Gdzie i kiedy można głosować?

Wodzisław Śląski, podobnie jak i inne miejscowości, podzielony został na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Adresy wodzisławskich lokali wyborczych i informacje o obwodach znalazły się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (kliknij tutaj).

Głosowanie będzie miało miejsce 13 października 2019 roku, od godziny 7 do godziny 21.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Jeśli chcesz głosować w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu poza miejscem swojego zameldowania – masz trzy możliwości:

1. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie:

 • w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały,
 • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce,
 • do której przeprowadzasz się na stałe, ale nie zmieniasz adresu stałego zameldowania (nie meldujesz się na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania).

Możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców.
 

2. Dopisz się do spisu wyborców – jeśli: 

 • chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania,
 • w czasie wyborów będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania i znasz adres pobytu (bo na przykład wyjeżdżasz do innej miejscowości, nie mieszkasz już w Polsce, znasz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Jeżeli nie ma cię w rejestrze wyborców – nie znajdziesz się w spisie wyborców).

3.  Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli:

 • chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania i nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów. Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy: właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

 • w kraju,
 • za granicą,
 • na polskim statku morskim.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Więcej informacji dot. wyborów parlamentarnych można znaleźć, klikając tutaj.